Concursul se adresează tuturor elevilor de liceu, pasionaţi de arta video în diversele ei forme, elevi cărora li se oferă prilejul de a-şi  manifesta libertatea de exprimare artistică într-un cadru instituţionalizat.

Concursul se desfăşoară pe un număr de două secţiuni:

 • Film de scurtmetraj
 • Spot publicitar cu impact social.

 • Secţiunea Film de scurtmetraj va cuprinde creaţii cinematografice cu durata de maximum 15-20 minute, în care libertatea de exprimare artistică  este totală, elevii ţinând cont doar de alegerea temei în deplină concordanţă cu preocupările şi aspiraţiile vârstei: familia, şcoala, iubirea, călătoria(reportajul turistic), jocul şi joaca, excursia (în grup sau individual) documentarul (teme de interes cultural: artă, literatură, folclor, etnografie etc.) Vor fi punctate originalitatea temei alese, valoarea textului literar dedicat şi modul artistic de realizare ( scenariu, regie, efecte de imagine şi sonore, joc actoricesc, acolo unde este cazul etc.)

Secţiunea Spot publicitar cu impact social va cuprinde videoclipuri cu durata de maximum 60 secunde, dedicate prevenirii sau sensibilizării în ceea ce priveşte unele aspecte sociale cu implicaţii pentru întreaga societate: delicvenţa socială, combaterea sărăciei şi analfabetismului, viaţa comunităţii locale, aspecte inedite ale acesteia, convieţuirea interetnică, consumul de droguri, tutun sau alcool în rândul tinerilor etc. Vor fi punctate caracterul mobilizator şi determinant al clipului cât şi valenţele sale cinematografice.

Condiţiile de participare :

 • Elevii implicaţi în realizarea proiectului cinematografic trebuie să fie din rândul liceului participant;
 • Echipele sunt formate din doi elevi, responsabilităţile fiind împărţite, de regulă, între partea artistică (scenariu, regie, text cu valenţe ficţionale sau nonficţionale etc.) şi partea tehnico-aplicativă( sunet, imagine, prelucrare digitală etc.);
 • Filmul realizat trebuie să se înscrie în contextul secţiunii alese;
  • Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, imaginea şcolii ca instituţie, în general sau în particular;
  • Din cadrul aceluiaşi liceu pot participa mai multe echipe, însă fiecare dintre acestea poate participa doar cu un singur film, la o singură secţiune;
  • Fiecare echipă va fi alcătuită din doi elevi, îndrumaţi de un profesor coordonator ;
  • Filmul prezentat în concurs nu trebuie să fi fost premiat într-un alt context public;
  • Sunt interzise cu desăvârşire:

– utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;

– folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;

– crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;

 • Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei, cu ocazia probei finale a concursului) la descalificarea echipei respective.
 • In primele secvenţe ale filmului (generic), în afara de titlul propriu-zis, vor fi inserate:

–          denumirea liceului participant;

–          numele elevilor concurenţi;

–          secţiunea la care se participă;

–          numele profesorului coordonator;

Concursul se va derula în două etape:

1) Etapa de trimitere a proiectelor cinematografice (termen limită 15 mai 2010, data poştei):

Elevii interesaţi, împreună cu profesorii lor, vor trebui să trimită, la una din secţiuni, proiectele spre a fi evaluate, până la data menţionată. Vor fi considerate finaliste, primele cinci echipe, clasate la fiecare din cele două secţiuni.

2) Etapa finală, care se va desfăşura la Colegiul Naţional “Petru Rareş” din Suceava, în zilele de 29 -30 mai 2010

În cadrul acestei etape, cele zece echipe finaliste vor trebui să-şi demonstreze abilităţile dobândite în contextul filmului înscris în concurs, prin realizarea la faţa locului a unui scurtmetraj (max. 5 minute), pe o temă sugerată de juriul concursului.

Tematica acestuia se va circumscrie preocupărilor vârstei, în linii mari respectându-se subiectele   propuse în regulament.

Participanţii la finală vor avea cu ei camerele video digitale, cu care vor filma pentru această probă. După realizarea shooting-ului (maximum o jumătate de zi),  în locaţii sugerate de organizatori, echipele vor intra în  laboratorul  de informatică al liceului, unde, cu ajutorul calculatoarelor echipate corespunzător în vederea editării video(conexiuni adecvate formatului digital, căşti, audio, soft editare de largă circulaţie, instalat în memoria calculatoarelor, DVD-uri, conexiune Internet etc.) vor trece la prelucrarea materialelor filmate în această etapă. Produsul finit, predat juriului, după verificarea tehnică, va fi evaluat în cel mai scurt timp, nota acordată acestuia constituind 30% din punctajul final.

Realizarea acestui scurtmetraj va constitui, în acelaşi timp, dovada neimplicării altor persoane în elaborarea proiectului nominalizat. După finalizarea acestei probe, pe baza punctajului acordat , membrii juriului vor întocmi clasamentul final, care va determina premierea concurenţilor.

Premiile acordate vor fi în număr de trei pentru fiecare secţiune:

Premiul I  500 RON

Premiul al II-lea 400 RON

Premiul al III-lea 300RON

În funcţie de disponibilităţile financiare ale momentului finalei concursului, vor mai fi acordate şi alte premii pentru cea mai bună imagine, cea mai bună coloană sonoră, etc. Toţi elevii concurenţi şi profesorii lor coordonatori vor primi diplome de participare.

Detalii tehnice:

 • Claritatea audio şi video trebuie să fie corespunzătoare unei vizionări;
 • Editarea se poate face cu orice soft de prelucrare video, începând cu Windows  Movie Maker, aparţinând sistemului de operare Windows XP şi continuând cu cele mai des utilizate de către pasionaţii în domeniu: Ulead Studio Video, Pinnacle Studio, Adobe Premier Pro,  etc.
  • Se recomandă utilizarea Codecului DivX  sau orice alt codec, care va permite ulterior, vizionarea materialului cu playerul  Windows Media Player;
  • Formatul final al filmului poate fi CD sau DVD, preferabil cel din urmă.
  • Cd-urile sau DVD-urile(în două exemplare), vor fi introduse în carcase corespunzătoare, pentru expedierea în siguranţă a acestora. Pe coperta fiecărei carcase vor fi menţionate denumirea liceului participant, numele elevilor concurenţi, secţiunea şi titlul filmului; aceleaşi elemente vor fi inscripţionate şi pe CD, DVD-ul respectiv.

 • În vederea susţinerii probei finale la colegiul Naţional Petru Rareş” din Suceava, finaliştii vor avea cu ei camerele video digitale echipate corespunzător(cabluri de conexiune USB, IEEE-1394, [I-Link ], audio-video, casete minidv, dvd etc.), urmând ca editarea video să se facă într-unul din laboratoarele de informatică ale liceului, pregătit în acest scop.

Pentru editare, fiecare echipă concurentă va putea folosi acelaşi soft dedicat, pe care l-a utilizat la editarea eseului cinematografic (spotului publicitar) calificat în finală şi pe care îl vor instala într-un calculator pus la dispoziţie de organizatori(configuraţia calculatoarelor puse la dispoziţie este: procesor Intel Pentium 4, la 3,4 GHz, memorie RAM, 1 GB).

 • În cazul în care resursele calculatoarelor puse la dispoziţie nu sunt suficiente pentru softul de editare respectiv, concurenţii pot efectua prelucrarea digitală pe laptop-urile personale, pe care le vor avea asupra lor.
 • Fiecărei echipe îi va fi pus la dispoziţie un singur calculator.
 • Indiferent de opţiunile fiecărei echipe şi având în vedere gradul ridicat de accesibilitate(interfaţă prietenoasă), organizatorii propun, orientativ, pentru editare şi una din versiunile softului Pinnacle ( 9, 10, sau 11).
 • Buna funcţionare şi securitatea echipamentelor individuale aduse de participanţii la concurs revine acestora şi profesorilor însoţitori.
 • Organizatorilor le revine responsabilitatea asigurării bunei funcţionări a echipamentelor puse la dispoziţie, în cadrul unuia din laboratoarele de informatică ale şcolii.

 • Pentru formalităţile legale, elevii concurenţi vor avea asupra lor documentele  de identitate.

Jurizarea
Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din personalităţi în domeniul cinematografiei şi televiziuznii, regizori şi actori de prestigiu, recunoscuţi la nivel naţional şi regional, cărora li se vor adăuga ziarişti şi profesori de specialitate (literatură română, muzică, informatică). Pe lângă criteriile punctuale de evaluare, specificate la fiecare secţiune, juriul va evalua în funcţie de:

 • Originalitatea scenariului;
 • Gradul de creativitate al întregului proiect ;
 • Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual;
 • Relevanţa pentru tema secţiunii;
 • Calitatea imaginii şi a sunetului;
 • Calitatea textelor literare şi nonliterare dedicate;
 • Expresivitatea jocului actorilor elevi (acolo unde este cazul);

Manifestările prilejuite de finala concursului vor mai cuprinde:

 • O dezbatere pe tema implicaţiilor mijloacelor multimedia în procesul de învăţământ, la care vor participa profesorii coordonatori şi elevii implicaţi în proiectele pe echipe, membrii juriului naţional, jurnalişti, dar şi elevii Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Suceava, implicaţi în proiect;
 • Vizionarea unor creaţii cinematografice ale elevilor, recompensate în diferite contexte publice sau diverse campanii multimedia cu caracter social;
 • O excursie documentară la mănăstirile din Bucovina, oferită finaliştilor şi profesorilor însoţitori ai acestora;

Proiectele cinematografice, însoţite de fişa de înscriere (Anexa 2), introdusă  într-una din carcasele DVD(CD)-urilor, vor fi trimise în două exemplare la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava, la adresa: str. Mihai Viteazul nr. 24, loc. Suceava, cod 720059, conform caledarului concursului, cu menţiunea  – Pentru concursul VIDEO ART.

Informaţii suplimentare:

Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Strada Mihai Viteazu, Nr. 24, Tel. 0230/520822, fax: 0330-401178, e-mail: [email protected]

Adresă blog concurs:  http://videoartblog.blogspot.com/

Persoană de contact:

prof. coordonator Viorel Ieremie, tel. mobil : 0741249399, fix : 0330402326,

e-mail: [email protected]

Notă:

Având în vedere că acest concurs nu urmăreşte, relevarea unui grad ridicat de profesionalism în realizarea tehnică a materialelor video, organizatorii, în speţă juriul concursului, vor avea în vedere, în primul rând, criteriile artistice şi cele mobilizatoare (după caz), pe care elevii concurenţi trebuie să le demonstreze. Vor fi urmărite originalitatea, ineditul şi spontaneitatea în realizarea scurtmetrajelor.