adresat artiştilor, scriitorilor, cercetătorilor

Tema principală a acestul număr este:
Deşeurile istoriei – chestionarea problemelor comunitare identitare /
analiza critica a acestor deseuri ale istoriei ca parte funciar integranta
din structura identitara a unei comunitati.

Pentru al doilea număr al revistei invităm artişti, scriitori şi
cercetători să ne trimită propuneri de colaborare şi texte. Textele nu
trebuie să depăşească 8.000 de caractere iar propunerile artistice
(imagini, fotografii, film, video, sunet/muzica, obiecte mici etc.)
trebuie să conţină un scurt concept  împreună cu o listă a materialelor
necesare realizării lor.

Revista la PLIC este cea mai nouă publicaţie culturală din Republica
Moldova, o revistă obiect cu un caracter interdisciplinar şi experimental
pronunţat, care îşi propune să reflecte şi să reunească tendinţele
artistice şi literare ale tinerilor din Republica Moldova dar şi din alte
regiuni.
Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori
dar și între exponenți ai altor domenii, insistînd pe rolul și importanța
artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce
se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.
Revista la PLIC nu este doar o publicație tipărită – ea se vrea un
generator de evenimente capabile să producă schimbări semnificative în
societate.

Revista la PLIC
Asociaţia Oberliht, Republica Moldova
str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”
Chișinău 2028
+ (373 22) 286317, + (373 22) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA
email: andreea(a)oberliht. org.md
vizitati site-ul revistei la : http://plic09. wordpress. com

POSTBOX Magazine   |   Call for contributions

for artists, writers and researchers
The main topic of this issue is:
History remains – analyzing collective identity problems / The critical
analysis of these history remains as a basic component in the identity
structure of a community.
For the second issue of the magazine we invite artists, writers and
researchers to send us texts and collaboration proposals. Texts should not
exceed 8000 characters and the artistic proposals (images, photos, movies,
videos, sound/music, objects, etc.) should contain a short concept along
with a list of materials needed for their realization.

The POSTBOX Magazine is the newest cultural publication from the Republic
of Moldova, with a strong interdisciplinary and experimental character,
which aims at reflecting and unifying the artistic and literary trends of
the youth from the Republic of Moldova and other regions.
The POSTBOX Magazine encourages the communication among different groups
of artists but also among representatives of other areas of interest,
strengthening the role and the importance of art as a key ingredient in a
multicultural society which faces the challenges of globalization.
The POSTBOX Magazine isn’t only a printed publication – its goal is to
generate events which could bring significant changes to our society.

The POSTBOX Magazine
Oberliht Association, the Republic of Moldova
Gh. Asachi str. 53/1, lit. “A”
Chisinau 2028
+ (373 22) 286317, + (373 22) 79370809 / Victor NEAGA
+ (40) 744 680 622 / Andreea TOMA
email: andreea(a)oberliht. org.md
visit our web page at : http://plic09. wordpress. com

Andreea TOMA

Revista la PLIC – redactor

http://plic09. wordpress. com

Revista la PLIC apare cu suportul financiar al Institutului Cultural Roman
http://www.icr. ro


Asociatia “Oberliht”
Moldova Young Artists Association “Oberliht”
mob:    + 40 744680622
email:     [email protected] org.md
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
http://idash. org/mailman/ listinfo/ oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova

____________ _________ _________ _________ ________
oberlist mailing list
[email protected] org
http://idash. org/mailman/ listinfo/ oberlist