PAS – IMPAS

Din Düsseldorf, unde lucrează de 12 ani, Anca Mureşan aduce dilemele ei şi ale picturii contemporane pe simezele palatului Mogoşoaia.

Anca Mureşan tinde, prin cele mai recente picturi ale sale, spre o critică a poeticii globale neoconceptualiste la care majoritatea artiştilor s-a adaptat şi a aderat, instrumentalizînd tabloul drept o variantă a discursului frust, transpus pe pînză.

Mureşan arată tabloul aşa cum apare el acum: pradă facilă a unor practici ce-i piratează substanţa şi-i neglijează spiritul. Dar tot ea ea împinge pictura la limită, undeva înăuntrul ei, pe marginea rîpei, acolo unde sfîşierile lăuntrice provoacă ulceraţii ale suprafeţei şi convulsii ale sensului. Pictura ei este o aglomerare compactă de piste, de impulsuri contradictorii, concomitente.

În lucrările ei recente, nu mai apare dominanta grea a pastei care construia un chip inform angoasei plastice şi existenţiale, deşi tuşa şi gestul rămân la fel de intempestiv manifeste, iar substanţa însăşi a culorii este supusă unei implozii ce scoate la suprafaţă mecanismele fizice ale alcătuirii ei ca pe nişte chei de încifrare – descifrare. Ineditul prezentei expuneri constă tocmai în prezentarea simultană a mai multor retorici plastice investigate într-o lungă suită de exerciţii şi tatonări libere.

In fond însă, ceea ce experimentează Anca Mureşan este chiar capacitatea picturii de a se comunica pe sine ca fapt trăit. Pe simeze sunt pagini dintr-un inedit jurnal pictat în care  descoperi un artist de o seninătate şi o detaşare definitiv câştigate, dar şi cu o nouă libertate, rod al reflexiei şi al melancoliei. Plastic, este o schimbare de registru şi o mare cotitură în creaţia sa, o (re)deschidere spre ethosul meridional, o revenire întru sine prin înluminare.

Expoziţia va fi deschisă duminică 14 martie orele 17,00 de curatorul ei, criticul de artă şi galeristul Dan Popescu şi rămâne deschisă până la 12 aprilie.

Doina Mândru

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

“Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”

Strada Valea Parcului nr. 1, Mogoşoaia, Ilfov

Tel. 021-350 66 19; fax 021-350 66 18

www.palatebrancovenesti.ro