Celebrarea celor 150 de ani de învăţământ artistic ieşean constituie un eveniment remarcabil care ne oferă oportunitatea unei duble priviri, în diacronie şi în sincronie, asupra propriei istorii. Aşezarea valorilor pe triplul ax ieri-astăzi-mâine, bilanţul activităţilor de formare şi promovare a actului artistic, credinţa că arta reprezintă un intermediar între creator şi societate, o călătorie spre sine şi spre celălalt, toate acestea au condus la ideea constituirii unei Asociaţii a Absolvenţilor UAGE.

Asociaţia va avea ca principiu fondator convingerea că prestigiul profesional este dat şi de prestigiul Universităţii absolvite care, la rândul său, câştigă notorietate graţie succesului traiectoriei artistice a fiecărui absolvent în parte. Credem, de asemenea, că arta este o alternativă emancipatoare în raport cu realitatea cotidiană, că ea deţine o virtute tămăduitoare ce încarcă minţile şi încordează conştiinţele.

Iată de ce o întâlnire a minţilor şi conştiinţelor creatoare poate deveni un dialog benefic între absolvenţii unei universităţi, între aceştia şi instituţia în care s-au format ori cu actualii săi studenţi, cărora li s-ar fixa un reper suplimentar în dezvoltarea competenţelor profesionale, în dobândirea unei viziuni mai flexibile, complexe asupra lumii şi societăţii contemporane.

Asociaţia noastră va avea drept obiective promovarea valorilor însuşite pe băncile facultăţii, dezvoltarea personală prin educaţie continuă, sprijinirea îmbunătăţirii învăţământului artistic ieşean, stimularea competitivităţii şi a creativităţii prin atragerea de resurse şi parteneriate, păstrarea apartenenţei absolvenţilor noştri la comunitatea academică, susţinerea inovaţiei şi excelenţei, perpetuarea relaţiilor de colaborare, colegialitate şi prietenie stabilite în timpul anilor de studiu.

Totodată, avem în vedere facilitarea schimbului de idei între absolvenţii mai multor generaţii, între aceştia şi viitorii absolvenţi sau membrii corpului profesoral, prin dezvoltarea de proiecte comune, prin colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii de învăţământ artistic superior, prin consolidarea relaţiilor cu mediile universitare şi de cercetare din ţară şi străinătate, dar şi prin organizarea periodică a unor manifestări culturale – expoziţii, concerte, spectacole –, a unor întâlniri ale absolvenţilor, a unor colocvii, simpozioane, congrese.

Toate acestea vor oferi membrilor comunităţii noastre posibilitatea de a se exprima liber, de a fi la curent cu experienţele celorlalţi, de a dezbate probleme specifice domeniilor lor de activitate, de a-i antrena şi sprijini pe cei mai tineri în acţiuni curriculare şi complementare, de a contribui astfel la promovarea potenţialului creator profesionist, a valorilor artei şi culturii româneşti.

Fiţi parte a proiectului nostru!

Sprijiniţi-l şi veţi fi sprijiniţi!

Contact: [email protected]