_mg_2043În legatură cu textul postat de dl. Mircea Nicolae sub două titluri diferite (“rezidenta la icr venetia pe durata bienalei de arta a fost desfiinta[ta]” si “raport de rezidenta la icr venetia – iunie/noiembrie 2009”), Institutul Cultural Român aduce următoarele precizări:

“Raportul de rezidenţă la ICR Veneţia – iunie/noiembrie 2009” conţine poziţia d-lui Mircea Nicolae privind colaborarea sa cu IRCCU Veneţia în perioada 1 iunie–20 noiembrie 2009, când a fost şi beneficiarul unei burse de 1000 de euro/lună, conform statutului rezidenţei.

Obiectivele şi oportunităţile primei rezidenţe la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia pe timpul Bienalei de Artă au fost specificate atât în anunţul dat publicităţii, cât şi în regulamentul concursului, care a fost mediatizat din timp, prin variate modalităţi de informare:

„Programul oferă posibilitatea unui artist plastic român de a expune un proiect propriu, pe întreaga perioadă a Bienalei de la Veneţia, în Noua Galerie a Institutului. Câştigătorul concursului va beneficia de o rezidenţă care îi va permite să se consacre unei activităţi de concepţie şi creaţie, să lucreze în mediul cultural şi artistic italian, să stabilească contacte cu artişti, critici de artă, galerişti şi colecţionari italieni, să creeze legături cu mediile profesionale specifice din Veneţia şi Italia. De asemenea, artistul câştigător va intra în contact cu unele dintre cele mai importante colecţii de artă modernă şi contemporană din lume: Peggy Guggenheim Collection (Solomon R. Guggenheim Foundation), Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Palazzo Grassi şi viitorul centru expoziţional Punta della Dogana (François Pinault Collection).

Programul de rezidenţă urmăreşte încurajarea modalităţilor novatoare de analiză şi interpretare creativă a tematicii generale şi a criteriilor Bienalei de la Veneţia, precum şi utilizarea, în proiectul expoziţional, a maximei vizibilităţi a spaţiului pus la dispoziţie (Noua Galerie a Institutului).

Atât Institutul Cultural Român cât şi filiala sa de la Veneţia au luat act de aspectele prezentate de dl. Mircea Nicolae în “Raport”, care se referă cu precadere la condiţiile de locuit şi la raporturile sale cu membrii echipei IRCCU Veneţia în perioada 1 iunie–20 noiembrie 2009, exprimându-şi însă nedumerirea faţă de absenţa din “Raport” a unor minime precizări privind atât modalităţile prin care rezidentul a îndeplinit obiectivele menţionate, cât şi rezultatele rezidenţei sale de şase luni la IRCCU Veneţia, în contextul şi pe durata celei de-a 53-a ediţii a Bienalei de Artă. Menţionăm că pe parcursul celor 6 luni domnul Mircea Nicolae a fost contactat de mai multe ori de un angajat al ICR Bucureşti implicat în proiect, căruia nu i-a comunicat niciuna dintre observaţiile sale.

Rezolvarea unora dintre aspectele de natură logistică şi organizatorică semnalate de dl. Mircea Nicolae se înscrie, de altfel, în demersurile comune ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Institutului Cultural Român, Ministerului Afacerilor Externe şi Uniunii Arhitecţilor din România pentru o cât mai bună reprezentare a României la Bienala de la Veneţia începand chiar din acest an, când se va desfăşura cea de-a XII-a ediţie a Bienalei de Arhitectură.

În acest sens, unul din principalele obiective ale acestor demersuri este înscrierea României în secţiunea principală a Bienalei, “Partecipazioni Nazionali”(“Participări Naţionale”), cu doua proiecte: unul găzduit de Pavilionul României din “Giardini della Biennale” iar celălalt de Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Acesta a fost, de altfel, unul din obiectivele iniţiale ale înfiinţării unei rezidenţe la IRCCU Veneţia: înscrierea proiectului rezidentului în circuitul Bienalei. Acest obiectiv nu a putut fi îndeplinit anul trecut din motive obiective, ceea ce nu înseamnă că a fost abandonat sau “desfiinţat”. Astfel, datorită eforturilor conjugate ale instituţiilor menţionate mai sus şi a raporturilor foarte bune pe care IRCCU Veneţia le-a stabilit, în numele României, cu organizatorii italieni ai manifestării, obiectivul va putea fi îndeplinit chiar din acest an.

În consecinţă, câştigătorul concursului pentru proiectul ce va fi gazduit de Noua Galerie a IRCCU Veneţia nu va mai avea statutul de rezident, ca în 2009, ci acela de autor al celui de-al doilea proiect cu care ţara noastră va participa la Bienala de Artă, respectiv de Arhitectură de la Veneţia. Autorul şi proiectul său vor avea, astfel, atât drepturile, cât şi responsabilităţile reprezentanţilor celorlalte ţări participante.

Noul concurs – comun pentru selecţia celor două proiecte naţionale – va fi anunţat în timp util, respectând criteriile specifice de eligibilitate atât în raport cu tematica generală a ediţiei din acest an a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia, cât şi cu exigenţele proprii fiecăruia dintre cele doua spaţii expoziţionale.

Astfel încât, în raport cu aspectele menţionate, afirmaţiile domnului Mircea Nicolae reprezintă atât o gravă dezinformare a opiniei publice, prin preluarea din surse neautorizate şi prezentarea parţială sau deformată a unor informaţii, cât şi prin minimalizarea eforturilor, inclusiv financiare, ale instituţiilor implicate în organizarea participării României la Bienală.

Precizam deci ca rezidenţa la IRCCU Veneţia nu a fost desfiinţată, ci se află într-un proces de elaborare a unui nou statut, în conformitate cu exigenţele şi regulamentul prestigioasei manifestări internaţionale, transformându-se astfel în cel de-al doilea proiect cu care România va participa la Bienală.

În consecinţă, cu atat mai gravă este acuzaţia domnului Mircea Nicolae conform căreia rezidenţa de la IRCCU Veneţia ar fi fost desfiinţată ca urmare a unei presupuse încercări de a ascunde aspectele sesizate în “Raportul de rezidenţă”. În acelaşi context, sunt prezentate cu o clară intenţie defăimătoare evenimentele organizate la Bucureşti şi programul de burse şi rezidenţe al Institutului Cultural Român, atât prin personalizarea şi generalizarea negativă a activităţii sale din 2009 ca rezident, cât şi prin dezinformarea privind o aşa-zisă desfiinţare a rezidenţei la IRCCU Veneţia.

Opinia publică şi mass media din România vor fi informate în timp util despre finalizarea demersurilor inter-instituţionale amintite mai sus şi despre modalităţile de înscriere şi participare la concursul naţional pentru desemnarea celor două proiecte cu care România se va prezenta la Bienala de Arhitectură din acest an (29 august – 21 noiembrie 2010). De asemenea, precizăm că dubla prezenţă românească va continua şi în cazul Bienalei de Artă de la Veneţia, respectiv începand cu cea de-a 54-a ediţie, care se va desfăşura în anul 2011.

Ne exprimăm speranţa că, în viitor, artiştii rezidenţi la IRCCU Veneţia vor prezenta mai mult interes pentru activitatea de cercetare şi creaţie, în conformitate cu obiectivele rezidenţei şi vor putea purta un dialog cultural cu mediul artistic italian. De asemenea, Institutul Cultural Român – prin Direcţia Generală Institute Culturale Româneşti din Străinătate – va monitoriza lunar activitatea rezidenţilor, solicitând feedback lunar atât din partea artiştilor, cât şi din partea IRCCU Veneţia.

Institutul Cultural Român

vezi si https://www.modernism.ro/2010/01/22/rezidenta-la-icr-venetia-pe-durata-bienalei-de-arta/