Casa de Licitaţii GOLDART oferă in licitaţia din data de 31 ianuarie 2010 de la Galeria de Artă Galateca a Bibliotecii Centrale Universitare, o excepţională gamă de lucrări de artă plastică, artă decorativaă carte şi manuscris.

106-1Stefan Luchian « Peisaj de iarna »

Unicul peisaj de iarnă prezentat într-o licitaţie publică, de Ştefan Luchian, ulei/panză, este o lucrare care vădeşte complexitate atât în construcţie – este rafinat compus din întretăierea verticalelor întunecate ale arborilor cu orizontalele petelor albe de zăpada, cu rolul de a marca succesiunea planurilor – cât şi coloristic, prin orchestrarea unei polimorfe game de griuri colorate, brunuri şi ocruri.
Luchian, a cărui perioadă peisagistică este limitată în timp la 15 ani datorită unei boli nemiloase, a lăsat culturii române multe capodopere, printre care şi cea din această licitaţie. De altfel, din 1995 şi pâna astăzi nu au fost oferite în licitaţii publice decât opt lucrări de pictură de Luchian în total. Preţul estimat pentru această lucrare este de 190000-200000 lei.

105-1Gheorghe Vanatoru « Peisaj din Resita »

Oferta este însoţită de lucrări ale altor mari artişti români, cum sunt Octav Băncila, director din 1929 al Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi, cu “Natură statică cu fructe”, Lucian Grigorescu prezent în numeroase colecţii particulare din Europa şi din ţară, iar în  această licitaţie cu o frumoasă natură statică, Gheorghe Vânătoru cu un peisaj din Reşiţa, reprodus în catalogul « Vâtănoru » de Marin Mihalache, Rudolf Schweitzer Cumpăna cu portretul unui “Batrăn cu pălărie”, Arthur Verona cu “Copaci infloriţi”, Ion Isac, Aurel Băeşu şi alţii.

87-1Lucian Grigorescu “Natura statica”

Artiştii contemporani sunt prezenţi, ca întotdeauna în licitaţiile Goldart, cu nume sonore precum, Vasile Grigore, George Ţipoia, Ion Grigore, sau  Ladislau Labancz, iar artiştii Ana Ruxandra Ilfoveanu şi Vasile Mureşan Murivale deschid seria de Mărturii Artistice, un nou program lansat de Goldart pentru susţinerea creaţiei contemporane şi promovarea artiştilor.
Mărturia de Artă este o înregistarare video a artistului, în faţa lucrării sale, prezentată în licitaţie, în care dezvăluie din tainele creaţiei. Documentul video va fi prezentat publicului în perioada expoziţiilor premergătoare licitaţiilor şi în licitaţie, şi va fi oferit colecţionarului cumpărător.

Cartea de artă, cartea istorică, documentul şi manuscrisul, sunt componentele unui capitol care a evoluat spectaculos în ultimul an, aducând in preajma licitaţiilor foarte mulţi oameni de cultură.