afis_surex_final

 

Ediţia a V-a

VERNISAJ

MARŢI, 10 NOIEMBRIE 2009

19.00

Muzeul de Artă din Timişoara

CURATOR: Anne Karine PERET (Fr)

O anexă a expoziţiei va fi prezentată şi la Centrul Cultural Francez în perioada 10 – 30 noiembrie 2009

Prima ediţie a Surexpositions a avut loc în 2005, la iniţiativa Centrului Cultural Francez din Timişoara şi a directorului său de atunci, Stéphane Ré. De la crearea ei, datorită curatorilor săi, artiştilor şi conferenţiarilor invitaţi succesiv, această manifestare a explorat tematici precum (R)evoluţii şi trecerile dintre revoluţie şi evoluţie, Treceri: între regulă şi excepţie, calea specifică a procesului creaţiei fotografice şi a universului său complex şi obscur, Identităţi individuale/identităţi colective, tematici alese în contextul deosebit al intrării României în Uniunea Europeană. Ediţia din 2008 a încercat la rândul său, pare-se cu succes, să abordeze, să lămurească, cu ajutorul unor tineri fotografi şi videaşti români, francezi şi germani, precum şi prin abila „punere în scenă” a doi curatori cu iniţiative complementare, Carine Le Malet de la Cube din Issy-les-Moulineaux şi Oana Tănase de la Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti, noţiunea de Regiune de graniţă în dimensiunea sa contemporană.

Am ales să încredinţăm curatoriatul ediţiei 2009 a Surexpositions unei personalităţi care se dedică fără preget promovării tinerei creaţii contemporane. Fondatoare şi directoare a Espace29 din Bordeaux, loc emblematic al artei contemporane, Anne-Karine Peret ne convinge, împreună cu tinerii artişti care o înconjoară, că se pot imagina şi propune noi perspective, se pot deschide cu inteligenţă şi emoţie alte căi, şi că te poţi elibera cu succes, fără a jigni, departe de Paris, de curentele sau conflictele care agită microcosmosul egocentrist al lumii artei contemporane convinsă că este „buricul pământului”. De ce n-ar fi creaţia contemporană în acelaşi timp senină şi ambiţioasă? Datorită artiştilor de la această ediţie şi dramaturgiei acestei expoziţii, se deschid uşi şi ferestre, zidurile respiră, suflul spectatorului este în armonie cu privirea, se afişează un ton de umor, de ironie estetică fără dezamăgire, fără aroganţă. Poate prezenţa foarte apropiată a Espace29 de frumoasa Gironde, cel mai mare estuar din Europa, este cea care transcende efervescenţa inventivă, deschiderea spiritului şi luciditatea de care dau dovadă artiştii invitaţi ai Surexpositions 2009.

 

TEMATICA 2009: „Greutatea superficialului, uşurinţa gravitaţiei”

„Legile gravitaţiei, ale căderii corpurilor domină în mod invizibil şi durabil mişcările lumii şi ale elementelor. Aceste legi constrâng pe tăcute fiecare din gesturile noastre, fiecare din deplasările noastre, ne condiţionează toată viaţa, raporturile cu lumea. Ca să ne eliberăm de ele, aspirăm într-un elan sincer, dar uneori stângaci şi dezordonat, la uşurinţă. Totul trebuie să fie de-acum uşor cu sfinţenie, ca aerul din univers, chiar să fie uşurat (alimentaţia, relaţiile, fiscalitatea, moda, călătoriile etc.). Dar uşurinţa nu este accesibilă fiecăruia dintre noi, de aceea derivăm fără să vrem către superficialitate. Pot oare fotografia, artele vizuale, în relaţia lor specifică cu timpul şi spaţiul, cu ponderabilitatea, să ne elibereze de această confruntare de forţe contrarii, să le împace şi să ne împace? Sau, dimpotrivă, ne atrag în spirala periculoasă, în alienarea vertiginoasă, fără limite, a aparenţei, a banalului, în abisul fără fund al superficialităţii?

Ceea ce e grav nu e (luat în) serios!”

Să fim uşori!

Eric BAUDE, Director CCF

 

CURATORIAT

În acest an curatoriatul a fost încredinţat lui Anne-Karine Péret, Directoare/fondatoare a Espace 29, un loc emblematic din Bordeaux care se ocupă foarte bine de promovarea tinerei creaţii contemporane (http://espace29.wordpress.com/).

Pentru a răspunde tematicii de anul acesta ea a ales să dea expoziţiilor titlul « Fără obiecţii », expoziţii care reunesc cinci artişti la Muzeul de Artă din Timişoara :

Cristian Crisbăşan (România), Lukasz Panko (Polonia), Charlie Devier (Franţa), Hervé Samzun (Franţa), William Acin (Franţa)

«Cei cinci artişti prezenţi în expoziţia Fără obiecţii au în comun fotografia plasticiană, o abordare contemporană a fotografiei. Începând cu anul 2005, la Espace29, loc consacrat atelierelor, reşedinţelor şi expoziţiilor, am constatat că fotografia contemporană nu mai poate fi considerată o simplă reproducere a realului. De când a apărut tehnica digitală, artiştii manipulează, copiază, lipesc, transformă imaginea, dar aceasta nu este decât unul din elementele procesului. Construcţia imaginii este rezultatul unui proiect artistic, al conceptualizării sale, al punerii sale în operă şi al modului expunerii sale. Deseori, ruptura dintre obiect şi autorul său este cea care îl determină să fie critic. Din acest dialog, artistul elaborează astfel propriul său limbaj, până ce descoperă forma finală a operei, ceea ce va putea fi îndeplinit numai prin muncă îndelungată şi metodică. »

Anne-Karine Péret

crisbasanCRISTIAN CRISBĂŞAN (RO) – The Emoticon woman

Artist vizual şi autor, Cristian Crisbăşan este absolvent al Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureşti, profilul design ambiental (1987), şi al Şcolii de televiziune a BBC (1994).

Având o carieră de 19 ani (din 1990) în mass media (presa scrisă, radio şi televiziune), se dedică artelor vizuale, în special imaginii digitale, începând cu anul 2001. Tema centrală a creaţiilor sale este nudul feminin. A atras atenţia revistei germane Stern care publică regulat imagini ale lui, inclusiv pe Internet, din anul 2002 (www.stern.de).

 În 2005, editura DAAB (Köln, Germania) a publicat primul lui album foto de autor, Digital Sessions, distribuit şi vândut în peste 50 de ţări de pe cinci continente. În 2007, Taschen Publishing (Los Angeles) include patru fotografii ale sale în Antologia fotografiei erotice şi îl clasează printre cei mai buni 82 de autori de fotografie erotică din lume. În 2008, expune lucrări mari sub titlul Naked Movements, la Centrul Naţional de Dans din Bucureşti, în cadrul rezidenţei artistice Contaminări.

În martie 2009 are loc prima sa expoziţie personală, Voyeur, la The ARK – Bursa Mărfurilor Creative, Bucureşti, care prezintă 38 de opere. În februarie 2009, intră la galeria Karousel din Bucureşti. Din 2001, imagini ale sale au ajuns în colecţii particulare din România, Statele Unite şi Germania. 

http://www.karousel.ro/

 

pankoLUKASZ PANKO (PL) – Rebusiki

Lukasz Panko s-a născut în 1973, la Elblag, în nordul Poloniei. În 1988, părinţii săi au emigrat în Franţa. La sfârşitul aceluiaşi an s-a alăturat lor la Paris, împreună cu fratele lui mai mic. Familia a nimerit la Mont-de-Marsan. Exilul era foarte dureros. Impresionat de universul grafic al unchiului său arhitect, Lukasz a început să deseneze. Mai târziu a intrat la Şcoala de Arte Frumoase din Bordeaux şi a obţinut diploma de pictură în 1998. După doi ani a condus numeroase proiecte artistice şi culturale ale tinerilor. De trei ani predă exprimare plastică fundamentală la şcoala Lima din Bordeaux. Cercetările sale artistice se îndreaptă dintotdeauna către spaţiu în general, oricare ar fi mijlocul de transmitere a mesajului.

http://artists29.ning.com/profile/lukaszpanko

 

devierCHARLIE DEVIER (FR) – CharlieWilliam

Charlie Devier s-a născut la Bergerac şi este absolvent al Şcolii de Arte Frumoase din Bordeaux în 2004 unde trăieşte şi lucrează de atunci. Începând cu anul 2005, îşi desfăşoară munca în jurul noţiunii de călătorie imobilă şi colaborează cu William Acin la proiectul CharlieWilliam. Călătoria în nemişcare porneşte de la ideea sfârşitului exotismului şi de la certitudinea inutilităţii călătoriei, cauzată de uitare şi de ştergerea treptată a distanţelor şi a duratelor. Călătoria imobilă i-a prilejuit lui Charlie Devier să călătorească cu adevărat, căci a expus o parte din creaţia sa în Taiwan (la Taipei) şi în Bulgaria (la Varna, datorită colaborării cu Willian Acin).

http://charliederive.canalblog.com/
http://charliewilliam.canalblog.com/

 

williamHERVÉ SAMZUN (FR) – Eye şi William William

Născut la 12 aprilie 1958, la La Rochelle, Hervé Samzun şi-a făcut studiile între 1974 şi 1977, la Şcoala Imaginii Gobelins din Paris, secţia fotografie. A lucrat la Carcassonne (departamentul Aude), unde a înfiinţat un studio profesional de ilustraţie şi publicitate, în care a lucrat pentru marile mărci din domeniul agroalimentar. Şi-a continuat activitatea la Bordeaux, în fotografia de ilustraţie şi în reproducerea operelor de artă. La un moment dat a simţit nevoia de a se consacra fotografiei creative.

Membru al Espace29 din 2007, se dedică din plin activităţii artistice şi-l întâlneşte pe William Acin, cu care colaborează pentru a lansa proiectul William William.

http://www.flickr.com/photos/espace29/sets/72157602330459934/

 

canalWILLIAM ACIN (FR) – Votat; Shatzi ; CharlieWilliam ; William William

William Acin s-a născut în 1977, în Pirinei, o regiune muntoasă la graniţa cu Spania. Mai întâi student la istoria artei şi la arheologie, şi-a continuat pregătirea la Şcoala de Arte Frumoase din Bordeaux. În munca sa el se preocupă în mod special  de întâlnirile cu publicul şi cu ceilalţi creatori. 

Îmi plăcea să spună la radio că opera cea mai interesantă pentru el este tabloul Bună ziua, domnule Courbet (1854) de Gustave Courbet, în care pictorul s-a reprezentat la răscruce de drumuri împreună cu mecena lui, Alfred Bruyas. Şi-a oferit apoi creaţia video la diverşi parteneri, printre care Brigada Imaginilor din Paris, care a difuzat-o cu ocazia nopţilor albe şi la Moscova, apoi în Georgia. În ultimii ani s-a îndreptat către fotografie, auto-derâdere şi regie, împreună cu Charlie Devier (Varna, Bulgaria), apoi Hervé Samzun. Lucrează cu aceştia pentru că au un umor negru, spune el, un râs sarcastic şi o trândăvie prefăcută apropiată în opinia lui de tao to king şi de arta lipsei de acţiune.

http://williamacin.canalblog.com/
http://charliewilliam.canalblog.com/

CONFERINŢE 

SupraExpuneri 2009va găzdui, ca şi în anii precedenţi, un ciclu de conferinţe organizate în jurul experienţelor exemplare din domeniul fotografiei contemporane :

Marţi, 10 noiembrie, ora 11.00

Muzeul de Artă

Curatoarea, Anne-Karine Péret,va susţine o conferinţă la care vor asista şi cei cinci artişi invitaţi, în care av vorbi despre alegerile sale curatoriale, despre artiştii prezenţi şi proiectele pe care ei le prezintă la Timişoara, despre identitatea lor culturală. Va încerca să elucideze punctul lor de vedere şi să ne facă să înţelegem integrarea virtualului în munca lor şi cum reuşesc ei, prin procesul abstracţiei, să ne comunice imagine ape care o au despre lume.

Joi, 12 noiembrie, (ora de precizat ulterior)

Facultatea de Arte

Conferinţă Eric VINCENT, Responsabil al Serviciului Cultural al Primăriei din Mulhouse

Titlul conferinţei : Politicile culturale ale Primăriei din Mulhouse în favoarea artelor plastice; exemplul bienalei „Mulhouse 010” despre creaţia contemporană provenind din şcolile de artă europene

NOCTURNE

Joi, 26 noiembrie, ora 19.00

Muzeul de Artă

Pentru a marca această a cincea ediţie, SurExpositions 2009 va fi îmbogăţită cu o seară specială în care va fi prezentat un program artistic cu proiecţii video, performance şi muzică experimentală.

Program:

 Grupul MULTIFLEX (Novi Sad, Serbia)

              Performance DJ / VJ : « Multiflex – Book One»

 http://videomedeja.org/sh/video/video-multiflex-book-one

Prezentare de proiecţii video /  animaţii ale artistului Tomek DUCKI (Ungaria) 

http://www.vimeo.com/tomekducki

INTRAREA ESTE LIBERĂ LA TOATE EVENIMENTELE !

PARTENERI 

Proiect realizat în cadrul conceptului Timişoara – Open Art City, Timişoara – Oraş Deschis al Artelor

Partener principal BRD – Groupe Société Générale

Parteneri instituţionali Primăria Municipiului Timişoara, Muzeul de Artă, Facultatea de Artă, Galeria Karoussel

Parteneri media Zile şi Nopti, PhotoMagazin, Tvr Timişoara, Radio Campus, Timisoreni.ro, ProCom

ORGANIZATOR Centrul Cultural Francez, Timisoara

www.ccftimisoara.ro