urban-plain-air20-25 octombrie etajul 6, Moldova Mall 
Deschiderea oficiala Miercuri ora 19 
Eveniment oganizat de revista de arta contemporana 
PunctePunctPuncte cu sprijinul centrului comercial Moldova Mall, Iasi 

“După 1968, o dată cu protestatarii de tot felul, artiştii ies în stradă. Strada, cu banalitatea ei cotidiană, terenurile virane, periferiile, scările de bloc, clădirile dezafectate, halele industriale, spaţiile deschise – structurate aleatoriu -, iau locul atelierului clasic, prin excelenţă închis. Arta ca atare nu mai este destinată muzeelor şi galeriilor de profil, sustrăgîndu-se exigenţelor comerciale obişnuite. Ostilitatea vizează deopotrivă academismul preţios, ostentativ, cum şi pretinsul neutralism axiologic. Arta renunţă la orgoliile decorative, devenind un energic agent al schimbării. Publicul, altădată inert, abandonează distanţa contemplativă în profitul unor forme neechivoce de implicare. El cere să devină martor, agent sau chiar partener al proiectelor presupus artistice. Arta conceptuală, performance-urile, happening-urile, instalaţiile, stimulează soluţii asociative dintre cele mai ingenioase, desfăşurate în chiar miezul habitatului urban.

Lumea postmodernă consacră noi „spaţii” de interes. Pe lîngă cel virtual, al Internetului, mall-ul şi supermarket-ul se profilează tot mai mult ca toposuri privilegiate: primul stimulînd loisir-ul şi comportamentul achizitiv rafinat, centrat pe bun gust şi plăcere, celălalt oferind debuşeul imediat al consumului de subzistenţă. „Templu” al societăţii de consum, insulă urbană artificială, mix al semnelor globaliste de bunăstare, panoramă a bogăţiilor accesibile dar şi a ispitelor niciodată la îndemînă, mall-ul răspunde nu doar comenzilor comerciale; el este un intens spaţiu de socializare şi de culturalizare. Săvîrşit cu o „religiozitate” specifică, ritualul shopping-ului are în fundal, între altele, mitul „paradisului terestru”, cel care pare a condiţiona idealul fericirii de posesiunea bunurilor, nevoia de sărbătoare, dialectica darului şi a dăruirii, iluzia cosmopolită a sincronizării cu moda, oriunde şi oricînd.

Hibrid conceptual de dată recentă, mall-arta reţine cel puţin trei semnificaţii: loc de desfacere a bunurilor artistice prin intermediul magazinelor virtuale şi al galeriilor on-line(caz în care arta intră în zona strategiilor de marketing specializat); gen artistic distinct, rezonînd cu arta pop, mizînd pe expunerea „artistică” a mărfurilor şi a brand-urilor corespondente în compoziţii decorative cu iz vitrinier; spaţiu experimental generos al socializării de tip artistic, reunind deopotrivă arta şi publicul, imaginea şi discursul, critica şi creaţia, emoţia şi ideea, contemplaţia şi reflecţia. Toate, aşadar, sub o dublă cupolă: fizică – a mall-ului, spirituală – a artei”.

Petru BEJAN

Publicat de vernisaje