Proiectul „RO-MD/Moldova în două scenarii”

Perioada: Mai – Octombrie 2008
Partenerii proiectului: KSAK- Centrul pentru Arta Contemporană, Chişinău şi Asociaţia VECTOR, Iaşi, România

„RO-MD/Moldova în 2 Scenarii” este produs în colaborare dintre Centrul KSAK, Chişinău şi Asociaţia VECTOR, Iaşi şi constă dintr-o serie de ateliere interdisciplinare de producţie artistică, producerea a 3 filme documentare (un film produs de VECTOR şi 2 filme de Centrul KSAK ), 2 seminare teoretice organizate la Iaşi şi Chişinău, publicaţia proiectului şi expoziţia finală produsă de Centrul KSAK la Chişinău, Moldova (Octombrie 2008), în acelaşi timp rezultatele proiectului vor fi prezentate şi în cadrul Bienalei Periferic 8 organizată de Asociaţia VECTOR la Iaşi, România (Octombrie 2008).

Proiectul î-şi propune să investigheze comparat situaţia actuală şi contextul social-politic şi economic din cele două Moldove (Regiunea Moldova din România şi actuala Republica Moldova). Proiectul va analiza şi va comenta pe de o parte pe marginea condiţiei societăţilor post-comuniste privite din perspectivă istorică iar pe de altă parte va elabora scenarii de viitor pentru societăţile în cauză.

Participanţii la proiect vor investiga contextele din cele două regiuni ale Moldovei, una fiind parte componentă a României membra UE , iar cealaltă, un stat de factură post-sovietică, actualmente republică independentă. După al doilea război mondial aceste 2 regiuni au evoluţionat în cadrul aceluiaşi sistem socialist, însa pe căi diferite. Regimul dictatorial Ceauşist din România a fost caracterizat printr-un naţionalism protocronist aplicat unei societăţi fortificate din interior iar în alt caz regimul Brejnevist stagnant a fost „democratizat” prin intermediul Perestroicăi şi Glasnosti-ului promovate de Gorbaciov în care a fost implicată societatea din Moldova, sunt doar unele dintre aspecte ce vor fi analizate si investigate în cadrul atelierelor interdisciplinare şi a seminarelor teoretice din Iaşi şi Chişinău cu participarea unor invitaţi din România, Moldova, Germania, Olanda, Ungaria şi Korea de Sud.


„RO-MD/Moldova în 2 Scenarii” este produs cu suportul financiar al Programului CANTEMIR, Bucureşti, Programului PATTERNS/ERSTE BANK, Viena, MONDRIAAN Shtichtung, Amsterdam.

**Centrul pentru Arta Contemporană, Chişinău -[KSA:K]* este o instituţie independentă, non-profit înregistrată în 2000. Strategia Centrului este axată pe promovarea formelor culturale şi practicilor artistice, care reflectă dinamica transformărilor sociale, politice şi economice a societăţii. Centrul susţine activităţi de advocacy în promovarea politicilor culturale adecvate, definirea şi consolidarea poziţiei artistului, a practicilor artei contemporane in societate. (www.art.md)

**Asociatia Vector**>* este o asociaţie culturala non-profit care este preocupată de producerea programelor expoziţionale şi educaţionale, activităţi de cercetare şi editare, analizează relaţiile dintre practicile artei şi culturii vizuale şi contextul socio-politic. Vector> sprijină acele practici artistice legate de rearticularea socială, conştientizarea politică şi restructurarea economică care solicită o analiză critică şi reflexivă ce ar putea oferi coordonatele unei reorientări a atitudinilor şi comportamentelor din perspectiva acţiunii culturale. (www.periferic.org)

Ştefan Rusu- artist, curator

Director al proiectului RO-MD/Moldova în doua scenarii

Centrul pentru Arta Contemporană -[KSA:K],
Str. Independenţei 1, Post code 2043,
Chişinău, Republic of Moldova
GSM+37369312435
Tel. +37322 772507,
tel/fax: +37322 573395

www.art.md