„Gloria Pictura”, Dragos Burlacu – galeria Frunzetti Bacau

Vernisaj – 20 mai orele 17.00, expozitia este deschisa in perioada 20 mai-14 iunie 2008

Programul galerie 9.00 – 17.00 de luni pana vineri.

„Dacă neo-expresionsimul german pare să fi rezultat din criza unei identităţi istorice traumatice, în fostul bloc est-european, suspiciunea şi fatalismul său istoric pare să fi răspuns unei condiţii post-comuniste traumatice pentru generaţiile recente, debusolate şi captive într-o eternă tranziţie a cărei noimă pare să îi scape.

Aceasta pare a fi zona de discurs în care Dragoş Burlacu propune un proiect pictural de analiză socio-istorică, coagulat în jurul unei identităţi naţionale sau mai bine spus, autohtone, mitizate şi incerte. Temporalitatea imaginilor sale se află suspendată între resemnificarea „originii” pierdute şi cruda sa persistenţă sub forma unei condiţii sociale precare într-o ţară, încă, majoritar rurală, marcată de suprarealiste fuziuni între urban şi tradiţional, dar şi de monstruase decalaje la nivelul condiţiei sociale. (.)

Miza proiectului său actual pare a fi aceea a deriziunii istorice, prin contrafacerea consumist-subtilă a imaginii, obţinută prin glisarea continuă a celor două planuri de referinţă (document-realitate, trecut-prezent), lipsite de ancorajul lor în concret şi incapabile de a găsi un liant comun în afara simplei lor superficialităţi, incapabile de a arhiva semnificaţia vie a vieţii trăite. (.) S-ar putea concluziona că enormele decalaje sociale vizibile în România de astăzi sunt, în opinia artistului, efectul – sau cauza ? – unei inconsistenţe a discursului istoric şi a propriei memorii colective şi al unei incerte situări în prezent.

Este limpede faptul că, pentru artist, simpla atestare documentară a dezechilibrelor prezentului este, pe bună dreptate, insuficientă pentru a ne restitui amnezia cotidiană şi a ne scoate din indiferenţă. Nu este însă clar dacă maladia socială expusă şi ironizată de artist are cumva o localizare precisă, sau constituie pentru artist doar semnul unei generale condiţii istorice precare. (.) Indecisă, atitudinea sa critică riscă astfel să fie depăşită de scara -grandioasă – la care Dragoş Burlacu îşi instituie procesul subiectul acuzării, în condiţiile în care ea depăşeşte cu mult prezentul imediat, fără a-l pierde din vedere. La această scară, artistul critic îşi schimbă însă deseori pe nesimţite rolul de procuror cu cel de judecător neputincios, ce se consolează tacit cu falimentul istoricităţii drept categorie critică, intentând (un fals) proces Istoriei însăşi.”

Cristi Nae – art critic and curator