Delirium Tremens

Artişti: Harem6 (Flavia Marele & Ildikó Mureşan), Ana Maria Micu, Cătălin Petrişor, Alexandru Rădvan, András Szabó, Tara (von Neudorf)

Curator: Diana Dochia

18.10.2007 – 28.10.2007 la Atas Gallery în Cluj-Napoca

Vernisaj: 18.10.2007, ora 19:30 la Atas Gallery în Cluj-Napoca

Expoziţia va fi deschisă în cadrul Academiei de Toamnă “Europa Artium” organizată de Universitatea de Artă si Design Cluj-Napoca între 17 – 20 Octombrie 2007.

Delirium tremens

Confuzie, dezorientare, agitaţie. Anxietate, halucinaţii, panică, atacuri. Angoasă, sufocare, frică, tremur, vertij. Linişte.

O expoziţie despre stări, conflicte, relaţii, filiaţii.

O expoziţie despre noi şi ceea ce ne marchează, ne obsedează, ne defineşte şi ne construieşte ca indivizi.

O chestionare continuă asupra propriei personalităţi.

O intruziune şi o radiografiere a societăţii în care trăim.

Un scurtcircuit în cadrul unui realism neurotic alienant.

Văzută în ansamblu expoziţia reuneşte laolaltă şapte artişti care, la prima vedere, nu au nimic în comun şi care, fiecare în parte, conturează un parcurs artistic personal extrem de bine definit.

Tara prezintă o apropiere adesea maladivă faţă de subiectele abordate, în care sentimentele de iubire şi ură se contopesc transformându-se în uimire şi amuzament. Deşi revoltat, adesea peste măsură, Tara nu urăşte, ci mai degrabă provoacă, cu dorinţa de a fi înţeles. Există o tensiune permanentă şi o interogare continuă în studiile şi proiectele lui Alexandru Rădvan. Obsedat de trădare, chinuit de remuşcări, condamnat de soartă, Iuda se spânzură. Urmează o Dimineaţă nucleară.

Parcă dintr-un alt film, două personaje feminine fotografiază o nuntă alegorică. András Szabó propune imagini antagonice prin juxtapunerea sufrageriei bunicii, ticsită de obiecte, fiinţelor ireale, ce par că străbat mii de ani lumină, în timp. O păpuşă. Totul devine straniu, pătrundem într-o lume bizară cu Harem6, plină de deghizări, de vise invadate de insecte şi centauri moderni, de simboluri de mult uitate. Două lumi paralele în care visul se întrepătrunde cu realitatea.

Auto-contemplare, auto-cunoaştere, auto-depăşire, auto-reprezentare semnat Ana Maria Micu. O introspecţie în propria persoană, o oglindire parţială, privită în trei registre, o căutare haotică, claustrantă. Un ideal. Chroma Sky imaginea din spatele imaginii, proiecţia imaginii, percepţia imaginii proiectate. Cătălin Petrişor nu este preocupat de subiect, ci de mediu în sine.

Cerul = Blue Screen.

Delete and try again!

Curator: Diana Dochia

Delirium tremens ro, 2007, Cluj