Festivalul de Artă Fotografică pentru Adolescenţi
„În aceeaşi lumină”, prima ediţie

Despre AT4T
Asocia ţia AT4T, fondată în 2001, este o asociaţie non-profit care are drept scop sprijinirea iniţiativelor culturale şi artistice ale tinerilor (publicaţii, festivaluri, simpozioane, activităţi cultural-ştiinţifice). Asociaţia a organizat, cu sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului, Consiliulului Local, Consiliului Judeţean Timiş, Casei de Cultură a Studenţilor, Colegiului Naţional Bănăţean şi al British Council, 5 ediţii ale Festivalului Internaţional de Teatru în Limba Engleză pentru Adolescenţi „T4T” la Timişoara, seminarii pe tema managementului evenimentelor publice, a managementului organizaţiei, tabere de vară pentru dezvoltarea personală a tinerilor.

Festivalul de Artă Fotografică pentru Adolescenţi
„În aceeaşi lumină”

Pentru 2006, AT4T şi-a propus să organizeze un festival de artă fotografică pentru adolescenţii cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani. Prin intermediul festivalului cu numele de „În aceeaşi lumină”, AT4T doreşte să le ofere tinerilor posibilitatea de a-şi exprima creativitatea prin fotografie; se urmăreşte iniţierea participanţilor în arta fotografică. În acelaşi timp, se urmăreşte promovarea fotografiei ca modalitate de exprimare şi atragerea unui public cât mai larg înspre acest gen de manifestare artistică.

Tematica abordată
Respingerea celor care se diferenţiază într-un grup social, pe de o parte, şi indiferenţa altora faţă de problema astfel iscată, pe de altă parte, ne-au determinat să abordăm tema discriminării. Neavând o personalitate bine definită, adolescenţii îşi însuşesc o serie de idei preconcepute care îi îndeamnă la pasivitate şi neimplicare în social.

Descrierea evenimentului
În prima parte a festivalului, vor avea loc ateliere de instruire a participanţilor, având ca temă atât fotografia, cât şi problema discriminării în societatea contemporană. În cadrul acestora, participanţii, în număr de cincizeci, vor avea ocazia să lucreze cu fotografi profesionişti precum:
Onuţ Danciu, Ilie Sârbu, Mircea Opriş, Öcsi Szasz, Raluca Barna, Veda Popovici, şi cu persoane avizate în domeniul psihologiei: Claudia Feher, Andrei Alexandron, Iagos Laszlo, Simona Cocioba, Cornel Cărăuşu, Diana Chepeneag
Atelierele se vor desfăşura în fiecare sâmbătă, timp de trei săptămâni (18, 25.02, 04.03).

După încheierea perioadei de instruire, participanţii, în număr de cincizeci, vor avea la dispoziţie patru săptămâni pentru a realiza portofoliile, fiecare conţinând câte patru poze ce surprind fenomenul discriminării. Se va alege din fiecare portofoliu cea mai reuşită fotografie, atât din punct de vedere tematic, cât şi tehnic.

Pentru început, fotografiile selectate vor fi expuse în holul Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara, pe perioada desfăşurării Festivalului Internaţional de Teatru în Limba Engleză pentru Adolescenţi “T4T”, aflat la cea de-a opta ediţie. Ulterior, expoziţia va fi mutată în Piaţa Operei, în vederea obţinerii unui impact social cât mai puternic. Festivalul se va finaliza prin realizarea unui album conţinând fotografiile din cadrul expoziţiei, ce va fi distribuit participanţilor, ONG-urilor cu activitate în domeniul social, bibliotecilor municipale şi şcolare şi cafenelelor literare din Timişoara. Cea mai sugestivă fotografie pentru tema propusă va fi popularizată în mijloacele de transport în comun din Timişoara. Autorului i se va acorda ca premiu un aparat fotografic performant. Alte trei poze, considerate cele mai reuşite din punct de vedere artistic, vor fi de asemenea premiate.

Informaţii suplimentare despre „În aceeaşi lumină”
(inclusiv procedura de înscriere) puteţi găsi pe www.ial.at4t.ro