The Making of Balkan Wars: The Game

3-12 Noiembrie 2004

Casa Tranzit, str. Baritiu 16, Cluj

Vernisaj: miercuri 3 noiembrie, ora 18

Discutie/Dezbatere: joi 4 noiembrie, ora 18

Proiect multimedia produs de Personal Cinema

www.balkanwars.net
www.personalcinema.org


Organizatori:

Fundatia Idea
Goethe Institut Bucuresti
Stability Pact for Southeastern Europe


Realizarea războaielor balcanice: jocul

Descrierea proiectului

“Realizarea războaielor balcanice: jocul” este un proiect al grupului Personal Cinema axat în principal pe problemele sociale şi culturale din peninsula Balcanică şi pe ideea creării unor reţele între artişti, critici de artă, scriitori şi curatori din Europa de sud-est. Proiectul propune, de asemenea, lucrări media ale celor 51 de artişti participanţi care analizează teritoriul balcanic şi modul de viaţă existent în această zonă.

În acest proiect multimedia, jocurile de război se asociază cu jocurile video de strategie. Dacă scenele de bătălie virtuale sunt renumite pentru realismul lor, războiul începe să aducă a science fiction. Realitatea (sau realitatea virtuală) prezentată de naraţiunile oficiale şi industria spectacolului nu descrie îndeajuns experienţa oamenilor prinşi în jocurile războiului de azi. Atît în reţelele globale de ştiri, cît şi în jocurile video, simplificarea culturii şi a istoriei reprezintă ea însăşi o formă de violenţă. Realizarea războaielor balcanice: jocul intenţionează să contraatace spectacolul de senzaţie al războiului prezentat de media, prin deconstruirea stereotipurilor, punînd accentul pe distorsionarea identităţilor şi pe revizuirea logicii dominante a discursurilor.

Jocul video Mall-ul Balcani, punctul central al acestui proiect, este un joc video tridimensional pentru mai mulţi utilizatori, creat de grupul Personal Cinema şi cuprinde imagini şi texte ale artiştilor participanţi. Jocul este format din 20 de spaţii diferite ce au forma unui mall imaginar şi reprezintă elemente sociale, istorice şi culturale ale Balcanilor. Este o metafora poetică, ce cuprinde multe momente şi postúri ironice la adresa conceptelor multiculturale dominante, a disputelor istorice şi a dezvoltării politicii de azi din zonă.

O dată jocul început, participantul îşi formează identitatea/profilul prin selectarea a trei trăsături/cuvinte din 16 posibile. Aceste cuvinte se referă la semiologia unei reconstrucţii imaginare a personajului balcanic aşa cum a fost el perceput în timp şi de istorie. Jocul este bazat pe variabila balcanizării. Mişcîndu-se în spaţiu, jucătorii descoperă că gradul lor de participare în această realitate simulată a Balcanilor este dat de comportamentul lor. Atitudinea asupra balcanizării sau de-balcanizării se schimbă atît în funcţie de ceea ce priveşte jucătorul, cît şi de modul în care interacţionează profilele existente.

În epoca războaielor preventive, Realizarea războaielor balcanice: jocul se vrea o primă „artă a războiului” cu caracter preventiv, unde aspectul de joc oferă posibilitatea unor chestionări reale a problemelor legate de strategiile preventive, dezvoltarea dialogului şi a toleranţei între popoarele din spaţiul balcanic şi crearea unei reţele de schimb artistic care să poată fi un punct de plecare pentru colaborări regionale viitoare.