Fundaţia CONCEPT şi Biblioteca Centrală Universitară vă invită să participaţi la evenimentul prilejuit de lansarea 

Bibliei de la Bucureşti, 1688

ultima apariţie editorială din colecţia

Cărţi Fundamentale ale Culturii Române

 Lansarea va avea loc

joi, 23 ianuarie 2003, ora 14:00

la Biblioteca Centrală Universitară, sala GalAteCa

Invitaţii de onoare, Horia Roman Patapievici, Renate Weber, Dan Horia Mazilu, Andrei Corbea-Hoişie, Mircea Mihaieş, vor prezenta ultima apariţie editorială din cadrul colecţiei Cărţi fundamentale ale culturii române.

Biblia lui Şerban Cantacuzino, cunoscută sub numele Biblia de la Bucureşti (1688) reprezintă un document esenţial al istoriei naţionale, limbii române şi Bisericii Ortodoxe. Prima traducere integrală a textului sacru a introdus limba naţională în cultul religios, a facilitat dezvoltarea limbii literare, eliminarea exprimărilor dialectale şi elaborarea primei gramatici româneşti, în 1757.

Colecţia Cărţi fundamentale ale culturii române propune o nouă ediţie critică a Bibliei de la Bucureşti, apărută la Editura Universităţii „Al.l.Cuza”, din Iaşi, sub îngrijirea profesorilor Vasile Arvinte şi Ioan Caproşu.   Colecţia a fost iniţiată în 1997, la propunerea Consiliului Naţional al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. Proiectul a finanţat publicarea a 19 opere de interes esenţial din spaţiul culturii româneşti, într-o serie critică de înalt profesionalism şi accesibilă unui public larg. Prioritatea colecţiei a fost repunerea în circulaţie a unor lucrări de sociologie, filosofie, etnologie, politologie şi literatură românească, care nu făceau parte din planuri de ediţii critice publicabile în viitorul apropiat. Prin contribuţia editurilor câştigătoare ale licitaţiilor organizate, cărţile colecţiei au putut apărea la preţuri accesibile.

Titlurile colecţiei: Biblia de la Bucureşti, 1688, 2 vol., Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi; P.P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii române. Problemele istoriografiei române, Editura Minerva; Mircea Eliade, Zalmoxis. Revistă de studii religioase (1938-1942), 3 vol, Editura Polirom; Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, 3 vol, Editura ALL; Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Editura Minerva; Max Blecher,  Întâmplări din irealitatea imediată. Inimi cicatrizate. Vizuina moartă, Editurile Aius şi Vinea; Ion Budai Deleanu, Ţiganiada, Editura Amarcord; Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, Editura Minerva

I.L. Caragiale, Momente, Editura Biblioteca Apostrf; Virgil N. Madgearu, Agrarianism, Capitalism, Imperialism, Editura Dacia; C. Rădulescu-Motru, Scrieri politice, Editura Minerva; Paul Zarifopol, Încercări de precizie literară, Editura Amarcord; Gh. I. Brătianu, Marea Neagră, Editura Polirom; Henri H. Stahl, Satele devălmaşe, 3 vol, Editura Cartea Românească; A.D. Xenopol, Teoria istoriei, Editura Fundaţiei Culturale Române; Ion Creangă, Poveşti. Povestiri. Amintiri, Editura Minerva; Simion Mehedinţi, Civilizaţie şi cultură, Editura Trei; I.L. Caragiale, Publicistică şi corespondenţă, Editura Grai şi suflet – Cultura Naţională; Nicolae Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Editura Polirom.

Informaţii suplimentare despre program pot fi obţinute de la sediul Fundaţiei CONCEPT, Bv. Regina Elisabeta, nr. 44, sc. A, ap. 34, telefon: 021 313 24 08 / 021 311 12 52, fax: 021 311 12 53, email: [email protected], persoane de contact Iulian Miron şi Oana Mateescu.