Zona – Europa de Est
Zona 3
Festival de Performance
Ediţia a III-a, Timişoara, 14-16 octombrie 1999

Zona – Europa de Est sau mai pe scurt Zona este un festival de performance început în 1993 şi aflat acum în preajma celei de-a treia ediţii. Organizat cu scopul de a sprijini arta alternativă după 1990, într-un moment de confuzie, când dizolvarea artei oficiale şi schimbările structurale au lăsat loc liber manifestărilor indecise din punct de vedere artistic, festivalul de performance a creditat un fenomen artistic existent mai mult în “subteran”, aflat în imposibilitatea de a se manifesta deschis. Cu problematica sa diversă – de la aspectele de ordin artistic, la cele sociale sau chiar politice (de mare actualitate încă în estul Europei în societăţile post-totalitare) performace art este încă viu şi de real interes în acest spaţiu cultural.
Sesizând asemănările frapante dintre ţările ex-comuniste, dar în acelaşi timp izolarea lor din punct de vedere artistic – chiar dacă cu nuanţe diferite şi decalaje în timp între acestea – am considerat necesar să restabilim contactele fireşti interregionale. Pentru acesta performance art s-a dovedit a fi într-adevăr mijlocul unificator deoarece n-a reprezentat niciodată, în nici una din aceste ţări, arta oficială.

Am ales ca loc de desfăşurare Timişoara, un oraş cosmopolit, păstrând încă amintirea neoavangardei anilor ’60 (aici a apărut primul grup experimnetal din România, Grupul 111 ), care are un public format, de bună calitate şi o facultate de arte. Am urmărit de asemenea o descentralizare în raport cu capitala corespunzând în plan politic şi administrativ recreării autonomiilor locale.

La prima ediţie (1993) a festivalului au participat următorii artişti: Grupul Aby Space (Polonia), Bartha Sándor (România), Brătescu Geta – Solomon Alexandru (România), Bone Rudolf (România), Bukta Imre (Ungaria), Fântânariu Suzana (România), Graur Teodor (România), Grigorescu Ion şi Ruxandra (România), Gubis Mihaly (Ungaria), Juhász Jozsef (Slovacia), Kovács István (Ungaria), fe Lugossy László şi Szirtes János (Ungaria), Alexandru Patatics (România), Amalia Perjovschi (România), Dan Perjovschi (România), grupul Tulso pArt (Ungaria), Ütö Gusztáv – Kónya Réka (România), Zalaba Zsuzsa (Slovacia).

La a doua ediţie (1996) au participat: Pawel Kwasniewski (Polonia), Bogdan Achimescu (România), Imre Bukta – Károly Elekes (Ungaria), Dan Perjovschi (România), Ion Grigorescu (România), István Kovács (Ungaria), Artur Tajber (Polonia), Avdei Ter-Oganian (Rusia), Alexandru Antik (România), Amalia Perjovschi (România), Gusztáv Ütö – Kónya Réka (România), Sándor Bartha (România), Horst Haack (Germania), Tibor Semzö (Ungaria), Orlin Panaiotov Dvorianov – Vassya Slavova (Bulgaria).

Cea de-a treia ediţie care va avea loc între 14-16 octombrie 1999 ar dori o deschidere spre fenomenul performance artei în totalitatea sa, fără a mai impune o separare regională atât de netă. Păstrând specificul acestui festival ni se pare necesar să încercăm o astfel de deschidere şi să invităm artişti performeri cu problematicile lor diverse fie că ei provin din Europa Centrală şi de Est sau din Europa occidentală.

Din dorinţa de a face înţeles mai bine acest fenomen artistic şi specificitatea sa şi de a oferi publicului un suport teoretic necesar într-un mediu prea puţin pregătit să perceapă fenomenele artei actuale, va avea loc simultan cu festivalul un simpozion intitulat “Mitologii terestre: corpul şi urmele sale” având printre invitaţi specialişti de primă mărime în acest domeniu Catherine Millet, Anne Tronche, Kristine Stiles, Zdenka Badovinac, Robert Fleck.