CENTRUL SOROS PENTRU ARTĂ CONTEMPORANĂ
anunţă concurs pentru proiecte artistice

EXPOZIŢIA ANUALĂ CIVITAS SOLIS, CIVITAS ARTIS

LOCUL: Cetatea Cîlnicului, judeţul Alba, acces din şoseaua E81, 18 km Sebeş-Alba, 30 km Alba-lulia, 118 km Cluj-Napoca, 42 km Sibiu, 350 km Bucureşti.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: prima jumătate a lunii octombrie 1997.
CURATOR: Maria Rus Bojan, muzeograf, Muzeul Naţional de Artă din Cluj-Napoca.

SELECŢIA proiectelor propuse va avea loc la sfîrşitul lunii iulie.
Rezultatele vor fi comunicate pînă la data de 6 august, proiectele urmînd a fi puse în operă în intervalul august -septembrie 1997. CSAC acoperă, cheltuielile de realizare pentru fiecare proiect selectat, în limita sumei de 1.000 USD (echivalentul în lei).

ARGUMENT GENERAL: Unul din cele mai vechi şi interesante monumente medievale din Transilvania, Cetatea Cîlnic (azi restaurată) are – atît în interior, cît şi în exterior – spaţii care fac posibilă o utilizare imaginativă şi flexibilă a acestui sit ca loc neconvenţional de intervenţie artistică. Cetatea are o structură concentrică – fiind înconjurată de două rînduri de ziduri – în interiorul căreia se afla o capelă, o fîntînă şi un turn donjon. în trecut cetate de apărare, ea continuă să fie percepută ca un reper important de comunitatea sătească (multietnică şi multiconfesională) din preajma ei. Cele de mai sus ne fac să vedem în Cetatea Cîlnic o formă abreviată – şi deci simbolică – a unei sume de funcţii şi relaţii: ea este depozitara unei istorii; prin configuraţia sa generală, ea face posibile trimiteri la o dimensiune utopică a spaţiului comunitar; este o structură centripetă (adăpost, loc de apărare, clar delimitat în raport cu exteriorul) şi centrifugă în acelaşi timp (o entitate permeabilă, focar al unei iradieri şi al unei extensii).
Cîlnicul este propus ca punct de pornire pentru configurarea unor proiecte care să investigheze una sau mai multe din aceste particularităţi. Participanţii la concurs sînt invitaţi să ia în considerare trăsăturile specifice ale sitului şi comunităţii. Totodată, credem că este un prilej pentru o reflecţie privind problemele suscitate de convertirea unui astfel de spaţiu în loc de expunere.

Formularul de participare, precum şi o documentaţie incluzînd un istoric al Cetăţii Cîlnicului, hărţi şi planuri, fotografii ale spaţiilor propuse pentru expoziţie, din incinta cetăţii şi din spaţiilş anexe, precum şi o casetă video se pot consulta la sediul CSAC şi la sediile fundaţiilor Soros din Cluj, laşi, Timişoara.

Informaţii suplimentare: Maria Rus Bojan – Curator, tel.: (064) 196.953; Irina Cios – Director Centrul soros pentru Artă Contemporană, Calea Victoriei 141, et. 2, sect. 1, Bucureşti,
Tel./fax.: (01) 311.21.92; 311.21.93.