Temu: Discursul artistic – reflex al problemelor comunităţii
Obiective

 • pDemonstrarea capacității artistului de a-şi asuma o identinate socială dincolo de limitele profesiunii sale.
 • Stabilirea cu prioritate a stărilor de criză provenind din zonele critice ale spectrului sociul (minorități de orice fel grupuri marginale, categorii cu probleme de integrare
 • Explorarea potentatului interactiv al unor arii excluse in circuitul culturii (comunități rurale, suburbane, instituţii de sănătate, de reducare etc.)
  ETAPE:
 • Investigarea zonei de interes
 • Elaborarea unui discurs de identidicare pe cît posibil atipic (conveițuirea în comunitate ca modalitate de stabilire a unei urme în conțtiința colectivă
 • Constituirea unei „piese de evidență” asupra întregului proces. în așa fel încât să poată fi comunicată la distanţă prin mijloace rapide (tetegraf, telefon, fax, e-mail) și /sau integrată într-un eveniment complex (proiecţii dia/film/video, performanţe etc) Aceste materiale vor constitui substanţa Expozţiei Anuale, rezultatul final va acumula mesajele și le va oferi, penrru o singură zi pubicului
  Artiştii interesați sunt invitați să trimită un proiect cuprinzând:
  – schiţa de ansamblu:
  – descrierea tehnica în detaliu.
  Comitetul de organizare va sprijini realizarea din punct de vedere tehnic a proiectelor selectate
  Cu prilejul vernisajului, un juriu internaţional va acorda premii.
  TERMEN LIMITA DE PREDARE A PROIECTELOR: 15 APRILIE 1994.